Reserveer nu

Natuur- en Recreatiegebied Inkel

Het bos Den Inkel is ontstaan na de watersnoodramp van 1953. Op de plek waar de dijk was doorgebroken zijn enkele diepe spoelgaten ontstaan. Na het dichten van de dijk met zogenaamde caissons zijn er rond de spoelgaten zanddijken opgeworpen en werden in de omgeving vooral eiken en iepen aangeplant. Caissons werden gebruikt om na de watersnood de dijken provisorisch te dichten.
Tegenwoordig is natuurgebied Den Inkel eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een wandelgebied met kleine hoogteverschillen.